Pinokio Brothers

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień.” Iz 43, 1n

ks. Konrad Rapior – gitary

Wszystko moę w Tym, który mnie umacnia.” Flp 4,13

Julia Stolpe – wokal

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.” Ga 6,14

ks. Jacek Zjawin – gitary

Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, (…). Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.” Flp 2, 2-4

Sławomir Tokłowicz – perkusja

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.” 1 Kor 1,27-29

ks. Andrzej Kmieciak –instrumenty klawiszowe

Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” Mt 5,7  

Bartłomiej Gumny –bas

Więscej na stronie: http://www.pinokiobrothers.pl

Kontakt: tel. 505 043 190 (prosimy o kontakt sms),  konrad@pinokiobrothers.pl