Lekcje z Youcatem

Niekwestionowaną wartością Lekcji z Youcatem jest ich zgodność z wytycznymi znowelizowanej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (2010), w której – w ramach rozwijania poznania wiary – zakłada się wdrażanie uczniów do odkrywania prawdy o Bogu, Kościele i moralności. Polecam”

prof. dr hab. Anna Zellma

Adresatami książki są katecheci i duszpasterze, którzy chcą wprowadzać młodych ludzi na niełatwe ścieżki wiary, otwierając przed nimi skarby Kościoła katolickiego. Autorzy przyjęli terminologię współczesnych dokumentów oświatowych, co jest ważne i przydatne w przygotowaniu i prowadzeniu szkolnych lekcji religii. Polecam”

ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak

Młodzież preferuje bezpośrednie spotkania na temat wiary i problemów ich nurtujących Opracowanie całego katechizmu w formie scenariuszy lekcji, które są cenną pomocą do takiej realizacji katechezy jest godne polecenia. Warto zauważyć, że Kościół katolicki w Polsce jest pierwszym na świecie, który ma takie scenariusze. Polecam”

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Studiowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego „Youcat”, pomaga odkryć młodym, że najgłębsze pragnienia ich serca są bliskie i podejmowane przez nauczanie Kościoła. Wszystkie scenariusze lekcji zamieszczone w tym tomie zostały opracowane kompetentnie, zgodnie z zasadami dydaktyki i metodologii nauczania religii. Podjęcie poszczególnych punktów Katechizmu może stanowić cenne ubogacenie i uzupełnienie programu nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym.”

Ks. prof. dr hab. Jan Szpet

Więscej na stronie: https://www.katecheta.pl/Projekty-edukacyjne/Rekomendacje-ksiazek-Lekcje-z-Youcatem

Katecheza z filmem

Katecheza z filmem, Scenariusze katechez audiowizualnych dla młodzieży

Katecheta, podobnie jak inni nauczyciele, wciąż szuka nowych pomysłów na zaangażowanie młodzieży na lekcji. Bardzo często zadanie to przypomina jedną z misji specjalnych Jamesa Bonda, bowiem coraz więcej uczniów wykazuje obojętność wobec treści przekazywanych na katechezie.

Badania socjologiczne dowodzą, że współczesna młodzież należy do „pokolenia obrazu” . Uwzględnienie tego faktu może być pomocne w poszukiwaniu nowych sposobów przekazywania również treści religijnych. Kształtowanie kompetencji audiowizualnych przygotowuje młodych ludzi do odpowiedzialnego odbioru rzeczywistości, służy przekazywaniu wiedzy, weryfikuje postawy, kształtuje system wartości.

Scenariusze zajęć zaproponowane w tej książce wykorzystują film jako atrakcyjny dla młodzieży środek dydaktyczny oraz ważny tekst kultury. Adresatami są nauczyciele oraz duszpasterze, którzy chcą razem z uczniami przeżyć filmową przygodę i w nieszablonowy sposób zaprezentować ewangeliczne wartości i treści nauczania.

Więscej na stronie: https://www.edycja.pl/produkty/ksiazki/teologia-katecheza/katecheza-z-filmem-br-scenariusze-katechez-audiowizualnych-dla-mlodziezy?zenid=e2b22191ddd0747ec927a77922b9ecc6

Katechezy o Mszy Świętej

Katechezy o Mszy Świętej”to zbiór 15 katechez poświęconych wybranym fragmentom liturgii Mszy Świętej. Są one adresowane do młodzieży i dorosłych. Ich celem jest wprowadzenie do głębszego rozumienia tajemnicy Eucharystii, a przez to do pełniejszego, bardziej owocnego w niej uczestnictwa.

Myślą przewodnia tych katechez jest stwierdzenie, że w Eucharystii Bóg dokonuje dla nas wielkich dzieł, że jest to czas Jego działania. W kolejnych katechezach, przede wszystkim przez aktywną pracę nad tekstami biblijnymi, uczestnicy szukają znaczenia słów i gestów liturgicznych. W Katechezach o Mszy Świętej” Biblia traktowana jest jako klucz do języka, jakim zwraca się do nas Bóg w liturgii.

Pod czujnym okiem zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. Artura Mularza, ze wsparciem duchowo-logistycznym ze strony dyrektora, ks. Marcina Barana, a także przy tytanicznej pracy wykonanej ze strony młodych animatorów naszej diecezji, powstało takie oto Vademecum!

Pełne zanurzenie – to narzędzie dla każdego lidera wspólnoty. Składa się z 3 części: animatorskiego elementarza, zabaw i animacji oraz serii 23 konspektów formacyjnych z aneksami.

Mapą Vademecum jest schemat prowadzenia małej grupy: zawiązanie wspólnoty, uwielbienie, nauczanie, dzielenie, ewangelizacja. Ma on źródło w 5 celach biblijnych: braterstwie, uwielbieniu, uczniostwie, służbie i ewangelizacji. Schemat ten stanowi jednocześnie klucz do czytania Pełnego zanurzenia.

Więscej na stronie: http://natan.pl/produkt/katechezy-o-mszy-swietej/

Największa jest Miłość Ewangelizacyjny Katechizm Młodych

Pierwszy w Polsce Ewangelizacyjny Katechizm Młodych zawiera 23 katechezy, (96 stron A5) na tematy, o które prosiła sama młodzież, np.:

Czy Bóg istnieje?
Czy Chrystus naprawdę zmartwychwstał?
Która religia jest prawdziwa?
Czy Kościół jest jeszcze potrzebny?
Co będzie po śmierci?
Kiedy będzie koniec świata?
Czy Kościół jest wrogiem seksu? itp.

Katechizm jest dostępny w bardzo atrakcyjnej formie graficznej i niewielkiej cenie. Może stanowić świetną pamiątkę po bierzmowaniu lub prezent na każdą okazję. Z jego pomocą można przeprowadzić katechezy w szkole i parafii. Konspekty spotkań są do pobrania na stronie: https://kulkat.pl/

Więscej na stronie: https://gaudium.pl/pl/p/NAJWIEKSZA-JEST-MILOSC/4391

Droga Czystej Miłości – s. Maria Kwiek USJK, Iwona Nowak

Droga Czystej Miłości podręcznik formacyjny i płyta CD, s. Maria Kwiek SJK, Iwona Nowak

Pięknie wydana, poręczna książka w twardej oprawie z pomocami dydaktycznymi na płycie CD.
Pan JACEK PULIKOWSKI:

„Droga czystej miłości” jest dziełem dojrzałym, o przejrzystym, logicznym i konsekwentnym układzie, bardzo bogatym w treści i różnorodne pomoce dydaktyczne (płyta CD) oraz – co istotne dla wychowawców – nadającym się do bezpośredniego wykorzystania dzięki rozbudowanym, szczegółowym scenariuszom spotkań. Poprzez jednoznaczne odniesienie do Boga i świata wartości chrześcijańskich jest najbardziej przydatny do katechezy oraz dla różnych grup formacyjnych, zwłaszcza takich, które stawiają sobie za naczelny cel wychowanie do czystej miłości (jak np. Ruch Czystych Serc). Co najważniejsze, przebija z niego prawdziwa i mądra troska o dobro – czyli o wzrost i piękną formację – osoby wychowanka.

Szczerze bym pragnął, aby moje przyszłe wnuki były formowane ku pełni według tego właśnie programu formacyjno-wychowawczego.

Więscej na stronie: https://agape.org.pl/ksiazki/32-droga-czystej-milosci

Katecheza według NATANA Film, muzyka, sport.

Film, muzyka, sport. Pomysły na ciekawą katechezę

Adresatami tej publikacji są katecheci pracujący z młodzieżą gimnazjalną i szkół średnich. Celem opracowań jest wskazanie pomysłów, a nie typowych konspektów.

Przy wyborze filmów, piosenek i przykładów ze sportu autor kierował się przede wszystkim zasadą atrakcyjności dla młodzieży. Brał pod uwagę bezpośrednie sugestie uczniów. W większości materiały nie są stricte religijne, ale paradoksalnie to stanowi ich duży atut. Wyjście od egzystencji bliskiej młodemu człowiekowi prowadzi zawsze ku głębokim refleksjom w świetle Pisma Świętego. Stąd też następująca struktura opracowania każdego filmu, piosenki i motywu sportowego: temat przewodni, analiza i komentarz, dialog z Pismem Świętym.

Więscej na stronie: http://natan.pl/produkt/film-muzyka-sport-pomysly-ciekawa-katecheze/