Boża Miłość – czekolada

Boża Miłość.

Potrzebne: 2 czekolady, najlepiej użyć dużych czekolada, a już na pewno w druga czekolada.

Rekolekcje szkolne.

Pokazujemy dzieciom/młodzieży, że mamy 1 czekoladę. Zapraszamy jedną osobę, aby przyszła do nas na środek. Kiedy uczeń dociera do nas zadajemy mu pytanie o imię i z serii trudnych: czy wie kto jest pierwszym świętym w Kościele Katolickim? Uczeń ma możliwość wykorzystania „z telefonu do przyjaciela”, czyli może szukać pomocy u koleżanek kolegów, jak to nie pomaga, może poprosić o pomoc katechetów. Można dawać wskazówki, podpowiedzi. Bardzo dobrze, że nie idzie uczniom tak łatwo. Odpowiedź: Łotr z krzyża. Kiedy udaje się uzyskać odpowiedź dajemy czekoladę i pozawalamy usiąść, po czym pokazujemy drugą czekoladę i zajadamy pytanie kto teraz jest chętny? Kiedy przychodzi do nas chętny, pytamy o imię i dajemy mu czekoladę 🙂 Młodzi często czekają na zadanie, które muszą spełnić i dziwią się, że już mogą usiąść. Teraz bardzo ważne jest wytłumaczenie co symbolizuje 1 czekolada a co 2.

1 czekolada: to obraz jak często nosimy, że na Miłość trzeba zasłużyć. Trzeba odpowiedzieć w tym wypadku na trudne pytanie.

2 czekolada: to obraz Bożej Miłości. Boża Miłość jest i to za darmo, jedynie co trzeba do „wyjść na środek” po nią, pewnego rodzaju powiedzieć „tak”, przyjąć ją, ale ona już jest.

Dodatkowo można rozgraiczyć wielkości czekolad. Pierwszą dajemy małą tabliczke, a drugą dużą. 2 czekolada, jest symbolem większej Bożej Miłości dla nas, większej niż my sobie wyobrażamy, mała (pierwsza) zaś, to ta którą my sobie wyobrażamy.

Pop up museum

Pop up museum „to tymczasowa, krótkotrwała ekspozycja, która powstaje jako odpowiedź na wybrany wcześniej temat poprzez umieszczenie w danej przestrzeni obiektów przygotowanych przez uczestników akcji. Każdy element może być opatrzony odautorskim komentarzem słownym lub pisemnym, zostać użyty podczas mini-wykładu, projekcji lub performansu. Zakłada demokratyczną partycypację w kreowaniu wystawy o plastycznym, zmiennym kształcie, zależnym od elementów, o które jest uzupełniana.” Pani Jadwiga Wesołowska 

pop-up (1)