Katecheza według NATANA Film, muzyka, sport.

Film, muzyka, sport. Pomysły na ciekawą katechezę

Adresatami tej publikacji są katecheci pracujący z młodzieżą gimnazjalną i szkół średnich. Celem opracowań jest wskazanie pomysłów, a nie typowych konspektów.

Przy wyborze filmów, piosenek i przykładów ze sportu autor kierował się przede wszystkim zasadą atrakcyjności dla młodzieży. Brał pod uwagę bezpośrednie sugestie uczniów. W większości materiały nie są stricte religijne, ale paradoksalnie to stanowi ich duży atut. Wyjście od egzystencji bliskiej młodemu człowiekowi prowadzi zawsze ku głębokim refleksjom w świetle Pisma Świętego. Stąd też następująca struktura opracowania każdego filmu, piosenki i motywu sportowego: temat przewodni, analiza i komentarz, dialog z Pismem Świętym.

Więscej na stronie: http://natan.pl/produkt/film-muzyka-sport-pomysly-ciekawa-katecheze/