Akademia Królowej Jadwigi

AKADEMIA KRÓLOWEJ JADWIGI to szkoła dobrego wychowania dla dziewcząt, która poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi pomaga kształtować postawy życiowe dziewcząt w oparciu o klasyczne wzorce kulturowe. Program edukacyjny opiera się na personalistycznej koncepcji człowieka jako osoby, która dąży do prawdy i spełniania dobra oraz kontemplacji piękna i jest wyrazem troski o rozwój dziewcząt w kierunku świadomego przeżywania godności kobiety, która zakorzeniona jest w kulturze chrześcijańskiej. Od ośmiu lat przygotowujemy przyszłe kobiety do życia w rodzinie i w społeczeństwie, zgodnie z zasadami edukacji klasycznej. Uczymy, że wartością najwyższą w świecie jest sam człowiek w swej osobowej godności, rozumny i wolny, który każdym swym wyborem może potwierdzić siebie jako osobę, stając się darem dla innych. Pomagamy dziewczętom na trudnej drodze do dorosłości odkryć wartość podjęcia pracy nad sobą, by odnaleźć swoją wartość, by stać się odważną, pracowitą, wytrwałą, szczęśliwą, elegancką, stać się DZIEWCZYNĄ Z KLASĄ. Program Akademii opiera się na założeniach edukacji klasycznej ukierunkowanej na FORMACJĘ KOBIECEGO SERCA – kształtowanie charakteru, dobre wychowanie oraz uczestnictwo w kulturze wysokiej. Wspomagamy dziewczęta, rodziców, rodziny w trudnym procesie samowychowania, wymagania od siebie, podejmowanie świadomych decyzji w życiu, stawiania sobie wysokich poprzeczek w tak bardzo zrelatywizowanej rzeczywistości, która otacza dzieci i młodzież. Akademia Królowej Jadwigi została objęta honorowym patronatem przez Przewodniczącego Episkopatu Polski Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Collegium Reginae Hedvigis

ul. Głogowska 147

60-206 Poznań

tel.: +48 513 760 840

www.hedvigis.pl