Lekcje z Youcatem

Niekwestionowaną wartością Lekcji z Youcatem jest ich zgodność z wytycznymi znowelizowanej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (2010), w której – w ramach rozwijania poznania wiary – zakłada się wdrażanie uczniów do odkrywania prawdy o Bogu, Kościele i moralności. Polecam”

prof. dr hab. Anna Zellma

Adresatami książki są katecheci i duszpasterze, którzy chcą wprowadzać młodych ludzi na niełatwe ścieżki wiary, otwierając przed nimi skarby Kościoła katolickiego. Autorzy przyjęli terminologię współczesnych dokumentów oświatowych, co jest ważne i przydatne w przygotowaniu i prowadzeniu szkolnych lekcji religii. Polecam”

ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak

Młodzież preferuje bezpośrednie spotkania na temat wiary i problemów ich nurtujących Opracowanie całego katechizmu w formie scenariuszy lekcji, które są cenną pomocą do takiej realizacji katechezy jest godne polecenia. Warto zauważyć, że Kościół katolicki w Polsce jest pierwszym na świecie, który ma takie scenariusze. Polecam”

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Studiowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego „Youcat”, pomaga odkryć młodym, że najgłębsze pragnienia ich serca są bliskie i podejmowane przez nauczanie Kościoła. Wszystkie scenariusze lekcji zamieszczone w tym tomie zostały opracowane kompetentnie, zgodnie z zasadami dydaktyki i metodologii nauczania religii. Podjęcie poszczególnych punktów Katechizmu może stanowić cenne ubogacenie i uzupełnienie programu nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym.”

Ks. prof. dr hab. Jan Szpet

Więscej na stronie: https://www.katecheta.pl/Projekty-edukacyjne/Rekomendacje-ksiazek-Lekcje-z-Youcatem