Katechezy o Mszy Świętej

Katechezy o Mszy Świętej”to zbiór 15 katechez poświęconych wybranym fragmentom liturgii Mszy Świętej. Są one adresowane do młodzieży i dorosłych. Ich celem jest wprowadzenie do głębszego rozumienia tajemnicy Eucharystii, a przez to do pełniejszego, bardziej owocnego w niej uczestnictwa.

Myślą przewodnia tych katechez jest stwierdzenie, że w Eucharystii Bóg dokonuje dla nas wielkich dzieł, że jest to czas Jego działania. W kolejnych katechezach, przede wszystkim przez aktywną pracę nad tekstami biblijnymi, uczestnicy szukają znaczenia słów i gestów liturgicznych. W Katechezach o Mszy Świętej” Biblia traktowana jest jako klucz do języka, jakim zwraca się do nas Bóg w liturgii.

Pod czujnym okiem zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. Artura Mularza, ze wsparciem duchowo-logistycznym ze strony dyrektora, ks. Marcina Barana, a także przy tytanicznej pracy wykonanej ze strony młodych animatorów naszej diecezji, powstało takie oto Vademecum!

Pełne zanurzenie – to narzędzie dla każdego lidera wspólnoty. Składa się z 3 części: animatorskiego elementarza, zabaw i animacji oraz serii 23 konspektów formacyjnych z aneksami.

Mapą Vademecum jest schemat prowadzenia małej grupy: zawiązanie wspólnoty, uwielbienie, nauczanie, dzielenie, ewangelizacja. Ma on źródło w 5 celach biblijnych: braterstwie, uwielbieniu, uczniostwie, służbie i ewangelizacji. Schemat ten stanowi jednocześnie klucz do czytania Pełnego zanurzenia.

Więscej na stronie: http://natan.pl/produkt/katechezy-o-mszy-swietej/