Katecheza z filmem

Katecheza z filmem, Scenariusze katechez audiowizualnych dla młodzieży

Katecheta, podobnie jak inni nauczyciele, wciąż szuka nowych pomysłów na zaangażowanie młodzieży na lekcji. Bardzo często zadanie to przypomina jedną z misji specjalnych Jamesa Bonda, bowiem coraz więcej uczniów wykazuje obojętność wobec treści przekazywanych na katechezie.

Badania socjologiczne dowodzą, że współczesna młodzież należy do „pokolenia obrazu” . Uwzględnienie tego faktu może być pomocne w poszukiwaniu nowych sposobów przekazywania również treści religijnych. Kształtowanie kompetencji audiowizualnych przygotowuje młodych ludzi do odpowiedzialnego odbioru rzeczywistości, służy przekazywaniu wiedzy, weryfikuje postawy, kształtuje system wartości.

Scenariusze zajęć zaproponowane w tej książce wykorzystują film jako atrakcyjny dla młodzieży środek dydaktyczny oraz ważny tekst kultury. Adresatami są nauczyciele oraz duszpasterze, którzy chcą razem z uczniami przeżyć filmową przygodę i w nieszablonowy sposób zaprezentować ewangeliczne wartości i treści nauczania.

Więscej na stronie: https://www.edycja.pl/produkty/ksiazki/teologia-katecheza/katecheza-z-filmem-br-scenariusze-katechez-audiowizualnych-dla-mlodziezy?zenid=e2b22191ddd0747ec927a77922b9ecc6