Pop up museum

Pop up museum „to tymczasowa, krótkotrwała ekspozycja, która powstaje jako odpowiedź na wybrany wcześniej temat poprzez umieszczenie w danej przestrzeni obiektów przygotowanych przez uczestników akcji. Każdy element może być opatrzony odautorskim komentarzem słownym lub pisemnym, zostać użyty podczas mini-wykładu, projekcji lub performansu. Zakłada demokratyczną partycypację w kreowaniu wystawy o plastycznym, zmiennym kształcie, zależnym od elementów, o które jest uzupełniana.” Pani Jadwiga Wesołowska 

pop-up (1)