Droga Czystej Miłości – s. Maria Kwiek USJK, Iwona Nowak

Droga Czystej Miłości podręcznik formacyjny i płyta CD, s. Maria Kwiek SJK, Iwona Nowak

Pięknie wydana, poręczna książka w twardej oprawie z pomocami dydaktycznymi na płycie CD.
Pan JACEK PULIKOWSKI:

„Droga czystej miłości” jest dziełem dojrzałym, o przejrzystym, logicznym i konsekwentnym układzie, bardzo bogatym w treści i różnorodne pomoce dydaktyczne (płyta CD) oraz – co istotne dla wychowawców – nadającym się do bezpośredniego wykorzystania dzięki rozbudowanym, szczegółowym scenariuszom spotkań. Poprzez jednoznaczne odniesienie do Boga i świata wartości chrześcijańskich jest najbardziej przydatny do katechezy oraz dla różnych grup formacyjnych, zwłaszcza takich, które stawiają sobie za naczelny cel wychowanie do czystej miłości (jak np. Ruch Czystych Serc). Co najważniejsze, przebija z niego prawdziwa i mądra troska o dobro – czyli o wzrost i piękną formację – osoby wychowanka.

Szczerze bym pragnął, aby moje przyszłe wnuki były formowane ku pełni według tego właśnie programu formacyjno-wychowawczego.

Więscej na stronie: https://agape.org.pl/ksiazki/32-droga-czystej-milosci